15

Mar
2022
Geleceğin Meslekleri

İşin geleceğine küresel geçiş; sürekli gelişen yeni teknolojiler, yeni sektörler ve pazarlar, birbirine bağlı küresel ekonomik sistemlerle tanımlanıyor. Geçtiğimiz on yıldaki teknolojik gelişmeler, çok sayıda mesleğin yok olma ihtimalini, doldurulamaz beceri açıklarını ve şimdi de insan zekasının benzersiz doğasına rakip yapay zekayı

15

Mar
2022
Çalışan Memnuniyeti Nedir?

‘Çalışan Memnuniyeti’ kavramı, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyetidir. Daha çok işlemsel bir süreçtir ve çalışanın emeği karşılığı alacağı somut parametrelerle ilişkilidir. Personel ve işveren arasındaki bu çift yönlü değişim dengeli...

Çok okunan

23

May
2019
Çalışan Deneyimini Tasarlamanın Yeni Yolu

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) kullanıcı odaklı, yaratıcı ve katılımcı bir problem çözme metodolojisidir. Kullanımının her alanda yaygınlaşmasının nedeni ise yaratıcılığı beslemesi ve yenilikçi fikirlere yer açması. Tasarım odaklı düşünme metodolojisini her türlü ürün ve hizmet geliştirmesinde kullanarak öncülük eden Apple, SAP, Airbnb, Pixar, Cisco gibi birçok şirket başarı hikayeleri yazıyor. Bu sayede ürün ve hizmet verimlilikleri yüzde 200’lerin üzerinde artabiliyor.

17

Eyl
2020
Danışmanlık Desteği Kurumlara Ne Sağlar?

Pandemi süreciyle iş dünyasında her şey değişse de, kurumların varlığını sürdürme kaygısı ve sürdürülebilir karlılık hedefi tabii ki değişmesi mümkün olmayan bir olgu. Ancak bu dönemin en önemli farkı; kurumların, değişime hızla adapte olan çalışanlara ve uzmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması. Tedarik zincirinden, insan kaynaklarına kadar her alanda değişime hızla adapte olabilen, deneyimlerini belirsiz şartlarda dahi en doğru şekilde kullanabilen uzmanlara ihtiyaç oldu.

Öne çıkan

11

Haz
2020
Belirsizlik Döneminin Anahtarı: Değişime Adaptasyon Yetkinliği

2018 yılında yazdığım makalemde kriz yönetim stratejisinin nasıl planlaması gerektiğine dair bir yol haritası kurguladım. Tarihteki birçok önemli krizi ve bunların yarattığı güçlü değişimleri ele aldım. Elbette yazımdan bir sene sonra öngörülmeyen büyük bir salgının tüm dünyayı etkisi altına alıp hayatımızın her alanında büyük ve çok hızlı bir değişimin tetikleyicisi olacağını asla tahmin etmiyordum. Büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin değişim ilk anda tüm dengeleri alt üst ediyor. Covid-19 küresel salgın dönemi de iş dünyasını hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından oldukça derinden sarstı.

Çok okunan

19

Ara
2019
Siz Hangi Dünyaya Aitsiniz?

Günümüzde üzerine çok düşünmeden, ağzımızdan kolaylıkla çıkabilen, ancak kulağımız duyduğunda garipsediğimiz bir sorunumuz var artık: “Robotlar işimi elimden alacak mı?” Önceki yazımda bu konuda bireysel olarak neler yapabileceğimizi değerlendirmiştim ancak bu konuya bir de şirketler ve iş dünyası açısından bakılması gerekiyor. Zira iş dünyasında da her şey hızla değişiyor, şirketlerin “Rekabette yerimi koruyabilecek miyim, hangi teknolojilere, sistemlere yatırım yapmalıyım, nelere yatırım yaparsam getirisi daha yüksek olur, yeni teknolojilere uygun yetenekleri nasıl çekebilirim” gibi çeşitli gündemleri varken gözden kaçırabilecekleri bir konu var: “İş gücünü geleceğin iş dünyasına hazırlamak”.

05

Eyl
2019
Gelirinizin Ne Kadarını Kendi Yaşamınızı İyileştirmeye Harcıyorsunuz?

Dünyadaki değişim hızı hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu değişime nasıl ayak uydurabileceğimiz konusundaysa kafalarımız oldukça karışık. Fütürist Raymond Kurzweil, değişimin korkutucu hızını “Gelecek 100 yıl içerisinde 20 bin yıllık ilerleme gerçekleşecek” sözleriyle açıkça ortaya koyuyor. Her dalga yeni bir trendi hayatımıza getiriyor. Şu an odağımızın ne olması gerektiğini, gerçekten hangi trendi takip edersek kendimizi veya şirketimizi daha çok hazırlamış olacağımızı öngörmekte zorlanıyoruz.

12

Şub
2019
Yetenek Yönetimi Çalışan Deneyimine Evriliyor

Yıllar önce HBR’daki ilk yazım da çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyeti ilişkisi üzerineydi. Harvard Business Review’ın yaptığı bir araştırmada bağlılığı yüksek çalışanlara sahip bir şirketin, bağlılığı düşük çalışanlardan oluşan bir şirkete göre yüzde 22 daha kârlı olduğu tespit edilmişti. Yıllar geçtikçe bu konu gündemdeki yerini insan kaynakları stratejilerini yıkıcı bir şekilde değiştirecek kadar sağlamlaştırdı. Alışkanlıklarımız değişti, yaşam şeklimiz değişti, iş yapış şeklimizde değişti ve değişmeye devam ediyor.

30

Kas
2018
Krizlerden Yükselerek Çıkmak İçin Bir Strateji

Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınırların ortadan kalkması; insanların, şirketlerin ve hükümetlerin birbirine daha yakın hale gelmesi, yani bir nevi bütünleşmesini sağladı. Bu da, her türlü etkileşimi daha belirgin ve bu etkileşimlerin boyutlarını daha yaygın hale getirdi. Bu durum küreselleşmenin olumlu etkilerinin görülmesine katkı sağladığı kadar, ekonomik anlamdaki olumsuz etkileri de bir o kadar artırdı. Dünya tarihine geçen büyük ekonomik krizler de bu durumun çok açık bir göstergesi.

01

Eki
2018
Kısıtlar Dünyasında Organizasyonların Geleceği: Holakrasi

Evet kısıtlar dünyasındayız, ekonomik kısıtlar var ve dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğiniz alıyor. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse çevik bir organizasyon olmayı gerektiriyor. Bu yıkıcı değişim, yeni yönetim modellerinin oluşumunu da destekliyor.

Çok okunan

22

Eyl
2016
Pardon, siz hangi jenerasyondansınız?

Çalışanların memnuniyetini sağlamak için faydalanılacak kaynaklardan birisi, jenerasyon kategorileri. Jenerasyon kavramı geçmişte aile ilişkileri içerisinde kullanılırken; batılılaşma, modernleşme ve sanayileşme ile yakından ilişkili olan sosyal jenerasyon kavramı, ilk olarak 19. yüzyılda anlamını kazanıyor. 1863’de Fransız sözlük bilimci Emile Littré, jenerasyonu, yaklaşık olarak aynı zamanda yaşayan insanlar olarak tanımlıyor.

Çok okunan

15

Tem
2016
550 Milyar Doları Cepte Tutacak Hediye

Çalışan bağlılığı bir organizasyonun can damarı gibidir. Dünya çapında yapılan çeşitli araştırmalar çalışan bağlılığının, iş kazaları, müşteri odaklılık, üretim hataları, stok kaybı, verimlilik, kârlılık gibi konular üzerinde etkileri olduğunu söylüyor. Çalışan bağlılığı konusundaki en büyük araştırmalardan biri de 2011-2012 yılları arasında gerçekleştirilen ve sonuçları 2013’de yayımlanan Gallup’un 142 ülkede 180 milyon çalışan üzerinde yaptığı

Çok okunan

13

Nis
2016
Zorbalar Bütçenizden Harcıyor

İşveren veya profesyonellerin şirketler için öncelikli hedefi her zaman verimlilik ve kârlılıktır. Bunun için bilinen ve bilinmeyen riskleri, açıkları da yönetebilmek gerekiyor. Bu kavramlar, kullanılan teknolojiler, iş çözümleri, tedarik zincirinin kurgulanması veya çalışanların performansı gibi birçok kalemden etkilenebiliyor. Peki iş ortamında doğru iletişimin, hatta saygının yaşatılmasının da verimliliğe ne kadar etki edebileceğini hiç düşündünüz mü?

19

Oca
2016
Yönetim Tarzları Nasıl Dönüşüyor?

Yalın, piyasa talebiyle mükemmel dengeli, müşteriler için en az israfla optimum hızda değer yaratan bir disiplin olarak tanımlanıyor. Yani müşteriler (iç ve dış müşteri) açısından; mükemmel bir zamanlamayla, mükemmel bir fiyatla sunulan mükemmel bir değere sahip olmayı anlatıyor. “Yalın” kavramı ilk kez 1988’de, şimdilerde Google Inc. Self-Driving Car Projesi CEO’su olan John Krafcik tarafından “Triumph of the Lean Production

10

Şub
2020
Bir Bilene Sormaya Ne Dersiniz?

İş dünyasından bahsedilen her ortamda konu mutlaka bir yerde hıza, değişime, dönüşüme, rekabetin koşullarının ağırlaştığına geliyor. Şartlar değişse de, değişmeyen beklentiler hep var; iş stratejilerinin dolaylı ya da doğrudan sağlamaya çalıştığı asıl amaç “kârlılığın süreklilik arz etmesi”. Bu durumda her şey değişirken şirketlerin de bunun farkında olup, gelişime, öğrenmeye, inovasyona açık olmaları bekleniyor; sadece varlığını sürdürebilmek için dahi bu kaçınılmaz. İnsan yaşamını ele alalım, sadece düşünerek veya kitaplardan bir şeyler ...

Öne çıkan

01

Haz
2016
Kurumsal Hafızanız Ne Kadar Güçlü?

Organizasyonel süreç varlıkları, kurumsal iş dünyasında olanların büyük bir kısmı, en çok da proje yönetimi profesyonellerinin çok aşina olduğu bir kavramdır. Bu kavram PMI metodolojisinde, organizasyona özgü olan ve bu organizasyon tarafından kullanılan planlar, süreçler, politikalar, prosedürler ve bilgi tabanları olarak tanımlanıyor. Proje yönetimi süreç gruplarından başlangıç, planlama ve yürütmenin en önemli girdilerinden, güncellemeleri ise yürütme, kapanış, izleme ve kontrol süreç gruplarının en önemli çıktılarındandır.

18

Ara
2018
Hatırlamak ve Hayal Etmek Arasındaki Güçlü Bağ

Yaşamda, istediklerimizin tüm ayrıntılarının farkında olmamızın, yani gerçekten neyi istediğimizi, nasıl olmasını istediğimizi bilmenin hedefe ulaşmaktaki inanılmaz katkısına defalarca şahit oldum.Lütfen bu çalışmayı yaparken de, yaşamınızda neleri istemediğinize değil, neleri istediğinize odaklanın. Böylelikle dikkatinizi sorunlara değil, çözümlere yönlendirmiş olursunuz.

10

Ara
2015
Herkesi Memnun Edebilir Misiniz?

İş dünyası sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde ve rekabetin koşulları gittikçe ağırlaşıyor. Bu durum şirketlerin yönetim stratejileri üzerindeki etkisini her geçen gün biraz daha artırıyor. Geleneksel yönetim yaklaşımları yerini çok daha global çözümlere bırakıyor. Rutin operasyonlar dışında değişim yönetiminin parçası olan konuların bir proje metodolojisiyle yönetilmesi gerekiyor.

14

Kas
2021
Stratejik İş Gücü Planlama

Şirketlerin artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği en güçlü araçlardan biri olan stratejik iş gücü planlaması, işgücü ve yetenek yönetimi arasındaki itici güç ve bağlantı noktasıdır.

16

Kas
2021
Organizasyonel Tasarım

Günümüzde şirketler arası artan rekabet ortamı, proje ve operasyon başarısı için disiplinler arası uygun etkileşim ve takım çalışmasını bir zorunluluk haline getirmekte. Organizasyonun kritik değerleri insanlar ve süreçlerdir.

27

Kas
2021
İş Yaşam Dengesi

İş-yaşam dengesi, kişinin kişisel ve mesleki faaliyetler arasındaki öncelik düzeyi ve bunların uyumunu ifade ederek çalışanların iş ve iş dışındaki zaman yönetimlerini kapsar. Bu iki kavram arasında dengenin sağlanması, çalışanın hem kendinin hem de çevresindekilerin yaşam kalitesini arttırır.

30

Kas
2021
Geleceğin Çalışma Hayatı

Dijitalleşen global dünyada; teknolojinin gelişmesi ve değişen ortam koşullarına adapte olabilmek, şirketlerin iş süreçlerini doğru yönetebilmesi için zorunlu bir özellik haline geldi. Teknolojinin hızlı ilerleyişi her ne kadar bazı alanlarda insan gücüne ihtiyacı azaltsa da asıl büyük faydası iş yapma tarzını...