Çalışan Sayınız Doğru mu?

"Yeni personel gerekli mi? Çalışan sayımız doğru mu?” sorularını, norm kadro analiziyle cevaplıyoruz. OrgPlus yazılımımız sayesinde çeşitli analiz yöntemlerini aynı anda kullanarak iş gücü ihtiyaçlarınızı %100'e yakın doğrulukla tespit ediyoruz.

Öne Çıkan Referanslar
 • norm-kadro-analizi1.jpg
 • norm-kadro-analizi1.jpg
 • norm-kadro-analizi1.jpg
 • norm-kadro-analizi1.jpg
Öne Çıkan Yorum

İnsanı odağına koyduğumuz Stratejik İş Gücü Planlama projemizin ilk fazını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Proje kapsamında organizasyonel verimlilik, yetkinlik analizleri, norm kadro gibi çalışmalarla ortaya çıkan geniş yelpazedeki organizasyonel gelişim önerilerini Future Of Work programımız kapsamında değerlendirmek üzere yol haritamıza ekledik. Bu kritik ve zorlu çalışmada bize destek olan Orginsight’a teşekkür ederiz.

Orginsight referanslar
Yeşim Çokeker
CHRO
Defacto

Dijital Norm Kadro Analizi

Norm Kadro Analizi

Kurumların uygun becerilere sahip kişileri, ihtiyaç duydukları zamanda ve maliyette yerleştirmelerini sağlamak iş gücü planlamasına sistematik olarak yaklaşmakla ve norm kadro analiziyle mümkündür. Bu planlamayla, iş gücü ihtiyaçları tespit edilip, doğru zamanda aksiyon alınması sağlanıyor.

Norm kadro analizi danışmanlığı ve OrgPlus ile müşterilerimize nasıl katkı sağlıyoruz?

 • Norm kadro analizi ve raporlamalarını dijital ve analitik bir platformda gerçekleştiriyoruz.
 • Norm kadro analizi raporları dinamik olarak takip edilebiliyor.
 • "Yeni personel gerekli mi" tartışmalarını analitik olarak çözüyoruz.
 • Çalışan sayımız doğru mu? Kaç kişiye ihtiyacımız var? Sorularını cevaplıyoruz.
 • Yazılım tercih ederseniz görev tanımlarınız otomatik oluşuyor ve güncelleniyor (Ek ücret ve süre gerektirmeden).
 • İş gücü ihtiyacınızla ilgili en detay kırılımda analizler ve norm kadro raporları sunuyoruz.

Detaylı analiz ve incelemelerimiz sonucu aşağıdaki konularla ilgili raporlamaları ücretsiz olarak sağlıyoruz;

 • Organizasyonel mevcut durum ile (Verimlilik/sağlık analizi) ilgili tespitler ve öneriler.
 • Unvan yapısı, rol ve sorumluluk paylaşımları ve süreçlerle ilgili tespit ve öneriler.
 • İK uygulamaları ile ilgili tespit ve öneriler.
 • Organizasyonel gelişim yol haritası.

Norm Kadr Analizi danışmanlığında bizi tercih etmeniz için en önemli 5 neden.

 • Partnerlerimiz ve 20 yıl deneyimli kıdemli danışmanlarımız proje ekibinde aktif olarak yer alır.
 • Sunduğumuz proje çıktılarının her biri ayrı proje niteliğindedir, danışmanlık fiyatımız ise sadece norm kadro analizi için hesaplanır.
 • Projelerimizde global trendleri ve kıyaslamaları kurumunuza özgü dinamiklerle entegre ediyoruz. Veriye dayalı değerlendirmelerimiz ve bilgi birikimimizle derin içgörü sağlayarak, raporlamanın ötesinde stratejiden uygulamaya destek veriyoruz.
 • Proje süresince verilen eğitimler, sonrasında da fayda sağlayacak uygulama dokümanları, sunumlar, raporlar ve araştırmaları paylaşarak ekibinize know-how transferi sağlayarak yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Proje kapanışından 6 ay sonra iş gücü planlam etkinliğinin değerlendirmesini ücretsiz yapıyoruz.

Norm kadro analizi, bir organizasyonun belirli bir dönemdeki mevcut çalışan sayısı, işlevleri ve ihtiyaçları arasındaki dengeyi değerlendirmek için kullanılan bir yöntemdir. Bu analiz, bir şirketin veya kurumun iş gücü planlaması ve çalışan deneyimi süreçlerinde önemli bir rol oynar.

Norm kadro analizinin temel bileşenleri:

 1. Mevcut Durum Analizi: Öncelikle organizasyonun mevcut çalışanlarının sayısı, işlevleri, pozisyonları ve yetenekleri detaylı bir şekilde incelenir. Bu, mevcut personelin güçlü ve zayıf yönlerinin belirlenmesine yardımcı olur.

 2. İş Tanımları ve Görevleri: Her pozisyonun iş tanımları ve görevleri açıkça belirtilir. Bu, hangi pozisyonların ne tür yeteneklere ve sorumluluklara ihtiyaç duyduğunu anlamak için önemlidir.

 3. İhtiyaç Analizi: Organizasyonun gelecekteki hedeflerini ve büyüme planlarını göz önünde bulundurarak, hangi pozisyonlarda ne kadar personel gerektiği analiz edilir. Ayrıca mevcut çalışanların yeteneklerini ve uzmanlık alanlarını dikkate alarak yeni pozisyonlar oluşturulabilir veya mevcut pozisyonlar yeniden düzenlenebilir.

 4. Norm Kadro Belirleme: İhtiyaç analizi sonucunda belirlenen pozisyonlar için uygun norm kadro oluşturulur. Norm kadro, organizasyonun optimum iş gücü büyüklüğünü ve bileşimini temsil eder.

 5. Uyum Analizi: Mevcut kadro ile norm kadro arasındaki farklar analiz edilir. Bu farklar, fazla personel bulunması durumunda işten çıkarmalar veya eksik personel durumunda yeni işe alımlar gibi düzeltilmesi gereken eylemleri belirlemeye yardımcı olur.

 6. Stratejik İş Gücü Planlama: Norm kadro analizi sonuçlarına dayanarak, organizasyonun iş gücü planlamsı ve stratejik hedeflerini oluşturur. Bu, personel yönetimi ve yetenek geliştirme stratejilerinin belirlenmesine yardımcı olur.

Norm kadro analizi, organizasyonların personel yönetimi süreçlerini daha verimli ve etkili hale getirmelerine yardımcı olur ve iş gücü planlamsı konusunda bilinçli kararlar almalarına olanak tanır. Bu analiz, personel maliyetlerini kontrol etmek, performansı artırmak ve uzun vadeli başarıyı sağlamak için önemli bir araçtır.

Norm kadro analizi yaparken dikkat edilmesi gereken konular:

 1. İş Tanımları ve Görevlerin Doğruluğu: Her pozisyon için ayrıntılı ve güncel iş tanımları ve görevler oluşturulmalıdır. Bu tanımlar, pozisyonların gereksinimlerini ve sorumluluklarını net bir şekilde belirtmelidir.

 2. Veri Güvenilirliği: Mevcut personel verilerinin güvenilir ve doğru olması çok önemlidir. Yanlış veya eksik veriler, norm kadro analizi sonuçlarını yanıltabilir.

 3. İhtiyaç Analizi: İhtiyaç analizi yaparken organizasyonun hedefleri ve stratejileri dikkate alınmalıdır. Ayrıca mevcut personelin yetenekleri ve eksiklikleri değerlendirilmelidir.

 4. Adil ve Objektif Değerlendirme: Personelin performansını ve yeteneklerini değerlendirilirken adil ve objektif bir yaklaşım benimsenmelidir. Kişisel ön yargılardan kaçınmalı ve verilere dayalı değerlendirmeler yapılmalıdır.

 5. Eşitlik ve Çeşitlilik: Norm kadro analizi yaparken çeşitlilik ve eşitlik göz önünde bulundurulmalıdır. Herhangi bir ayrımcılığı önlemek ve farklı yeteneklere sahip çalışanları eşit şekilde değerlendirmek önemlidir.

 6. Mevcut Personelin Geliştirilmesi: Norm kadro analizi sonuçlarına dayanarak mevcut personelin geliştirilmesine yönelik planlar yapılmalıdır. Eğitim ve yetenek geliştirme programları bu sürecin önemli bir parçası olmalıdır.

 7. İşten Çıkarmalar ve Yeni İşe Alımlar: Eğer uygunluk analizi sonuçları fazla personeli gösteriyorsa, işten çıkarmaları yapmak yerine iç transfer veya yeniden eğitim gibi alternatifler değerlendirilmelidir. Yeni işe alımlar da ihtiyaçlara uygun ve stratejik bir şekilde yapılmalıdır.

 8. Sürekli Güncelleme: Norm kadro analizi bir süreçtir ve organizasyonun ihtiyaçları ve koşulları zamanla değişebilir. Bu nedenle analizi düzenli olarak güncellemek ve revize etmek önemlidir.

 9. İletişim ve Paydaş Katılımı: Norm kadro analizi sonuçlarını ve planlarını paydaşlarla (örneğin, yöneticiler, çalışanlar, işçi sendikaları) iletişim kurarak paylaşılmalıdır. İletişim, analiz sürecinin kabul edilmesi ve uygulanması için önemlidir.

 10. Yasal ve İnsan Kaynakları Politikaları: İşten çıkarmalar veya yeni işe alımlar gibi kararlar alırken yerel ve ulusal yasalara, çalışma ilişkileri düzenlemelerine ve organizasyonun insan kaynakları politikalarına uygun hareket adilmelidir.

Norm kadro analizi, organizasyonun iş gücü planlamsı ve personel yönetimi süreçlerinin temel bir parçasıdır ve dikkatle uygulanması gereken bir yöntemdir. Bu noktalara dikkat ederek analizi daha verimli ve etkili bir şekilde yapabilirsiniz.

Norm kadro analizi hangi sıklıkta yapılmalıdır?

Norm kadro analizi, organizasyonun ihtiyaçlarına, büyüme hedeflerine ve değişen koşullarına bağlı olarak değişebilir. Ancak genellikle aşağıdaki durumlarda yapılması tavsiye edilir:

 1. Belirli Aralıklarla Yeniden Değerlendirme: Norm kadro analizi, organizasyonun büyümesi veya daralması gibi büyük değişiklikler olduğunda veya belirli aralıklarla (örneğin, yıllık veya iki yıllık) düzenli olarak yeniden değerlendirilmelidir. Bu, organizasyonun iş gücü ihtiyaçlarını güncel tutmaya yardımcı olur.

 2. Büyük Stratejik Değişiklikler: Organizasyonun stratejik hedeflerinde veya iş yapış şeklinde büyük değişiklikler olduğunda (örneğin, yeni pazarlara giriş, birleşme veya satın alım), norm kadro analizi yeniden yapılmalıdır.

 3. Performans Sorunları veya Denge Sorunları: İş gücü planlaması sürecinde performans sorunları veya kadro dengesizlikleri (örneğin, fazla personel veya eksik personel) fark edildiğinde, norm kadro analizi yapılmalı ve bu sorunlara çözüm bulunmalıdır.

 4. Yeni Teknolojiler veya Süreçlerin Kullanılması: Yeni teknolojilerin veya iş süreçlerinin organizasyona entegrasyonu, personel ihtiyaçlarını etkileyebilir. Bu nedenle, yeni teknolojilerin kullanılmaya başladığı durumlarda norm kadro analizi yapılmalıdır.

 5. İş Gücü Planlaması Süreci: İş gücü planlaması sürecinin bir parçası olarak norm kadro analizi düzenli olarak gerçekleştirilebilir. Bu, organizasyonun ihtiyaçlarına ve değişen koşullarına daha iyi ayak uydurmayı sağlar.

Unutmayın ki her organizasyonun ihtiyaçları farklıdır ve bu nedenle norm kadro analizi sıklığı organizasyonun özelliklerine ve hedeflerine bağlı olarak değişebilir. Önemli olan, organizasyonun iş gücü planlamsını sürekli olarak gözden geçirmek ve gerektiğinde norm kadro analizini güncellemektir. Bu, organizasyonun etkili ve verimli bir şekilde çalışmasını sağlayabilir.

Norm kadro analizi yaparken danışmanlık desteği alınmalı mıdır?

Norm kadro analizi yaparken danışmanlık desteği almak, organizasyonun ihtiyaçlarına ve yeteneklerine bağlı olarak değişebilir. Danışmanlık desteği, bazı durumlarda oldukça faydalı olabilir, ancak her organizasyon için gerekliliği aynı olmayabilir. İşte danışmanlık desteği almayı düşünürken göz önünde bulundurmanız gereken bazı faktörler:

 1. İç Kaynaklar: Organizasyonunuzda norm kadro analizi yapacak yeterli iç kaynağınız ve yeteneğiniz varsa, dışarıdan danışmanlık desteğine ihtiyaç duymayabilirsiniz. İç kaynaklar, analizi yapma, veri toplama ve analiz yapma kapasitesine sahipse, bu işi kendi iç kaynaklarınızla yapabilirsiniz. Organizasyonel gelişim biriminin yapılandırılması ve detaylı eğitimlerimiz için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

 2. Uzmanlık ve Deneyim: Norm kadro analizi, özellikle büyük veya karmaşık organizasyonlarda, uzmanlık ve deneyim gerektirebilir. Danışmanlar, bu alanda uzmanlaşmış olabilirler ve daha önce benzer organizasyonlarla çalışmışlarsa, daha iyi sonuçlar elde edebilmenize yardımcı olabilirler.

 3. Nesnellik: Dışarıdan bir danışman, iç kaynaklara kıyasla daha objektif bir bakış açısı sunabilir. Organizasyon içindeki kişiler, duygusal bağlar veya önyargılar nedeniyle bazı kararları almakta zorlanabilirler. Danışmanlar, bu tür durumlarda daha nesnel bir perspektif sunabilirler.

 4. Zaman ve Kaynaklar: Norm kadro analizi yapmak, zaman ve kaynaklar gerektiren bir süreç olabilir. İç kaynakların başka öncelikleri varsa veya bu analizi yapmak için yeterli zamanları yoksa, danışmanlık desteği almak zaman kazandırabilir.

 5. Özel Gereksinimler: Norm kadro analizi yaparken özel gereksinimler veya zorluklar varsa, örneğin hızlı büyüyen bir organizasyon veya uluslararası bir şirket, danışmanlık desteği daha fazla önemli olabilir.

Sonuç olarak, danışmanlık desteği alıp almamanız organizasyonunuzun özelliklerine, kaynaklarına ve ihtiyaçlarına bağlıdır. Danışmanlık desteği almayı düşünüyorsanız, iyi bir danışman seçmek için dikkatli bir değerlendirme yapmalı ve organizasyonunuzun hedeflerine uygun bir çözüm sunan bir danışmanı tercih etmelisiniz.