Çalışan Sayınız Doğru mu?

"Çalışan sayımız doğru mu?” "Çalışanlarımız stratejilerimizi uygulayacak yetkinliklere sahip mi?" sorularınızı, dijital ve dinamik iş gücü planlaması yazılımı ORGPLUS ile cevaplıyoruz.

Öne Çıkan Referanslar
 • is-gucu-planlama.jpg
 • is-gucu-planlama.jpg
 • is-gucu-planlama.jpg
 • is-gucu-planlama.jpg
Öne Çıkan Yorum

İnsanı odağına koyduğumuz Stratejik İş Gücü Planlama projemizin ilk fazını 3 ay gibi kısa bir sürede tamamladık. Proje kapsamında organizasyonel verimlilik, yetkinlik analizleri, norm kadro gibi çalışmalarla ortaya çıkan geniş yelpazedeki organizasyonel gelişim önerilerini Future Of Work programımız kapsamında değerlendirmek üzere yol haritamıza ekledik. Bu kritik ve zorlu çalışmada bize destek olan Orginsight’a teşekkür ederiz.

Orginsight referanslar
Yeşim Çokeker
CHRO
Defacto

Stratejik İş Gücü Planlama

Stratejik İş Gücü Planlama

Stratejik iş gücü planlaması, kurumun iş gücünün şimdi ve gelecekte doğru boyuta, yapıya, maliyete ve çevikliğe sahip olmasını sağlar.

Çalışan sayımız doğru mu?” Çalışanlarımız stratejilerimizi uygulayacak yetkinliklere sahip mi?
Sorularınızı, dijital ve dinamik iş gücü planlaması yazılımı ile cevaplıyoruz.

Kurumların uygun becerilere sahip kişileri, ihtiyaç duydukları zamanda ve maliyette yerleştirmelerini sağlamak iş gücü planlamasına sistematik olarak yaklaşmakla mümkün. Bu planlamayla, iş gücü ihtiyaçları tespit edilip, doğru zamanda aksiyon alınması sağlanıyor.

Mevcut iş gücü yetkinliklerini bilmek, gelecek senaryolarını planlamak, istenen iş gücünü belirlemek ve gelecekteki iş gücünü istenen ile uyumlu hale getirmek için adımlar atmak iş gücü planlamasıyla gerçekleşir.

İş gücü planlaması, dikkatli veri toplama ve planlama gerektiren karmaşık bir süreçtir. Bununla birlikte doğru yapıldığında, kuruluşunuz için rekabet avantajı oluşturmaya yardımcı olabilecek harika ve inanılmaz derecede değerli bir araçtır.

İş gücü stratejinizi kurum stratejinizle uyumlandırın.

Uzun dönemli öncelikler şirketin stratejik amaçlarıdır. Efektif bir iş gücü planı oluşturulması kuruluşun amaç ve hedeflerin tespitiyle sağlanır. Stratejik amaçların doğru şekilde tespit edilmesiyle gereken iş gücü yapısının doğru değerlendirilmesi sağlanır. İş gücü planlaması, kurumun gelecekte stratejisine dayalı olarak ihtiyaç duyacağı iş gücü ile mevcut iş gücü arasındaki boşluğu belirlemekle ilgilidir. Bu boşluk tespit edildikten sonra, azaltmak için önlemler alınır.

Şirketlerin artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği en güçlü araçlardan biri olan stratejik iş gücü planlaması, işgücü ve yetenek yönetimi arasındaki itici güç ve bağlantı noktasıdır. Şirketler her ne kadar planlama ihtiyacının farkında olsalar da, hala birçoğu stratejik adımları etkin yönetmek için de gerekli yeteneklere sahip değil. Nitelikli çalışanlar, şirketin verimliliği için temel noktadır. İşe alım süreçlerinde doğru organize olamayan şirketler için başarı hedeflerinin kaçırılması da büyük bir endişe kaynağıdır. Örneğin NASA, önümüzdeki ay 5 astronota daha ihtiyacı olduğunu keşfederse, artık çok geçtir. Çünkü gerekli personeli iki yıl önce işe almış ve eğitmeye başlamış olması gerekirdi. Dijital ve dinamik iş gücü planlaması yazılımı bu tür kötü sürprizlerin önüne geçer, İK ve Organizasyonel gelişim açısından çok kritik bir çalışmadır.

İş Gücü Planlamasının Faydaları

Kritik Beceriler ve Yetkinlikleri Yapılandırma 2022 İK Trendleri araştırmasında ilk öncelik, ancak İK liderlerinin %40'ı, evrimleşen beceri ihtiyaçlarını karşılayacak hızda beceri geliştirme çözümleri yapılandıramadıklarını söylüyor.

Küresel rekabet, iş gücü demografisindeki değişim – yeni kuşakların iş gücüne dahil olması, yetenek kazanımı ve elde tutma konusundaki zorluklar, esnek ve çevik – değişime kolay uyum sağlayabilen organizasyonlar yaratma ihtiyacı, dinamik iş gücü analizinin önemini her geçen gün artırıyor.

Ancak araştırmalar gösteriyor ki kurumlar bu konuda yeterince aksiyon almıyor ve yıl sonu bütçe çalışmaları dışında henüz çok proaktif değiller. Bunun bir nedeni kritik yeteneklere ulaşma konusunda henüz sıkıntılar yeni yeni baş gösterdi ve şirketler konunun ciddiyetini henüz farkına varıyor. Diğer bir nedeni de İK ekipleri içerisinde bu konuda yetişmiş, iş gücü planlamasına analitik ve sistematik olarak yaklaşabilecek profesyonellerin oldukça az olması.

Araştırmalara göre kurumların dinamik ve esnek iş gücü yapısına geçmenin önünde gördüğü engellerden biri de stratejik iş gücü planlama yetkinliği eksikliği. Orginsight olarak iş gücü planlama projelerinizi birlikte yürütebilir hem de eğitim programlarımızla İK ekiplerinizin bu konuda yetkinliklerinin gelişmesini sağlayabiliriz. Dijital ve dinamik iş gücü planlamasının bazı faydaları;

 • İnsan kaynakları yönetimine toplu bir bakış açısı ile iş gücü gereksinimleri ve risklerin belirlenmesi.
 • Şirket hedef ve amaçları önceliklendirilerek gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi ve insan kaynakları maliyetlerinin efektif işe alım stratejisi ile doğru şekilde yönetilmesi.
 • Doğru yetenek yönetimi ile şirketin stratejik planlarının yerine getirilmesi.
 • İK ekibinin becerilerinin geliştirilmesi ve yeni durumlara adaptasyon için önceden planlar yapılmasına fayda sağlar.

Norm kadro analizi projelerindeki raporlama ve çıktılarımızdan bazıları;

 • Şirket ve/veya bölge bazlı iş gücü ihtiyaçları
 • Fonksiyon bazlı iş gücü ihtiyaçları
 • Unvan bazlı iş gücü ihtiyaçları
 • Rol bazlı iş gücü ihtiyaçları
 • Organizasyonel sağlık ve iş gücü verimlilik metriklerinin analizi ve benchmarking
 • Organizasyon, unvan yapısı, rol sorumluluk paylaşımları ile ilgili tespit ve iyileştirme önerileri
 • Süreçlerle ile ilgili bulgular ve iyileştirme önerileri
 • Gelecek iş gücü projeksiyonları
 • Görev rol/sorumluluk dağılımları
 • Dijital ve dinamik analiz ve raporlama platformu
 • İş gücü analizi, norm kadro planlama konusunda know-how transferi,
 • Proje kapanışından 6 ay sonra iş gücü planlama etkinliğinin ücretsiz değerlendirilmesi

Bizi tercih etmeniz için en önemli 5 neden;

 • Partnerlerimiz ve 20 yıl deneyimli kıdemli danışmanlarımız proje ekibinde aktif olarak yer alır.
 • Sunduğumuz proje çıktılarının her biri ayrı proje niteliğindedir, danışmanlık fiyatımız ise sadece norm kadro analizi için hesaplanır.
 • Projelerimizde global trendleri ve kıyaslamaları kurumunuza özgü dinamiklerle entegre ediyoruz. Veriye dayalı değerlendirmelerimiz ve bilgi birikimimizle derin içgörü sağlayarak, raporlamanın ötesinde stratejiden uygulamaya destek veriyoruz.
 • Proje süresince verilen eğitimler, sonrasında da fayda sağlayacak uygulama dokümanları, sunumlar, raporlar ve araştırmaları paylaşarak ekibinize know-how transferi sağlayarak yetkinliklerini geliştirmeyi hedefliyoruz.
 • Proje kapanışından 6 ay sonra iş gücü planlama etkinliğinin değerlendirmesini ücretsiz yapıyoruz.