Orginsight Blog

İş dünyasındaki gelişmeler, araştırmalar ve raporlarla ilgili haber ve yazılarımızı bloğumuzdan takip edebilirsiniz.

Orgnisight Blog

550 Milyar Doları Cepte Tutacak Hediye

Çalışan bağlılığı bir organizasyonun can damarı gibidir. Dünya çapında yapılan çeşitli araştırmalar çalışan bağlılığının, iş kazaları, müşteri odaklılık, üretim hataları, stok kaybı, verimlilik, kârlılık gibi konular üzerinde etkileri olduğunu söylüyor.

Orgnisight Blog

Bir Bilene Sormaya Ne Dersiniz?

İş dünyasından bahsedilen her ortamda konu mutlaka bir yerde hıza, değişime, dönüşüme, rekabetin koşullarının ağırlaştığına geliyor. Şartlar değişse de, değişmeyen beklentiler hep var; iş stratejilerinin dolaylı ya da doğrudan sağlamaya çalıştığı asıl amaç “kârlılığın süreklilik arz etmesi”.

Orgnisight Blog

Çalışan Deneyimini Tasarlamanın Yeni Yolu

Tasarım odaklı düşünme (design thinking) kullanıcı odaklı, yaratıcı ve katılımcı bir problem çözme metodolojisidir. Kullanımının her alanda yaygınlaşmasının nedeni ise yaratıcılığı beslemesi ve yenilikçi fikirlere yer açması. Tasarım odaklı düşünme metodolojisini her türlü ürün ve hizmet geliştirmesinde kullanarak öncülük eden Apple, SAP, Airbnb, Pixar, Cisco gibi birçok şirket başarı hikayeleri yazıyor.

Orgnisight Blog

Çalışan Memnuiyeti Nedir?

Çalışan Memnuniyeti kavramı, çalışanların daha çok somut olarak kurum içerisinde onlara sağlanan imkânlar ve hizmetlerden memnuniyetidir. Daha çok işlemsel bir süreçtir ve çalışanın emeği karşılığı alacağı somut parametrelerle ilişkilidir. Personel ve işveren arasındaki bu çift yönlü değişim dengeli olduğu sürece çalışan memnuniyetinden söz edilebilir.

Orgnisight Blog

Danışmanlık Desteği Kurumlara Ne Sağlar?

Pandemi süreciyle iş dünyasında her şey değişse de, kurumların varlığını sürdürme kaygısı ve sürdürülebilir karlılık hedefi tabii ki değişmesi mümkün olmayan bir olgu. Ancak bu dönemin en önemli farkı; kurumların, değişime hızla adapte olan çalışanlara ve uzmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması.

Orgnisight Blog

Geleceğin Çalışma Hayatı

Dijitalleşen global dünyada; teknolojinin gelişmesi ve değişen ortam koşullarına adapte olabilmek, şirketlerin iş süreçlerini doğru yönetebilmesi için zorunlu bir özellik haline geldi. Teknolojinin hızlı ilerleyişi her ne kadar bazı alanlarda insan gücüne ihtiyacı azaltsa da asıl büyük faydası iş yapma tarzını geliştirerek süreci hızlandırmak.

Orgnisight Blog

Geleceğin Meslekleri

Bu makale gelecekte talebi artacak olan, teknoloji dışındaki beyaz yaka rolleriyle ilgilidir. WEF gibi global enstitü ve araştırma şirketleri tarafından açıklanan raporlar göz önünde bulundurularak derlenmiştir. Bu makalenin sonunda hem geleceğin meslekleri, hem de bu mesleklerle ilgili becerilerinizi nasıl geliştirebileceğiniz hakkında bilgi sahibi olacaksınız.

Orgnisight Blog

Gelecek İçin Hazır mısınız?

Son yıllarda hepimiz, her alanda, dünyadaki değişimin şaşırtıcı etkilerinden bolca bahsederken, Covid-19 pandemi süreciyle birlikte hem iş hem özel yaşamlarımız köklü bir dönüşüm geçirdi ve geçirmeye devam ediyor. Fütürist Raymond Kurzweil’in “Gelecek 100 yıl içerisinde 20 bin yıllık ilerleme gerçekleşecek” sözleri sanırım 2020 itibarıyla daha anlamlı hale geldi.

Orgnisight Blog

Gelirinizin Ne Kadarını Kendi Yaşamınızı İyileştirmeye Harcıyorsunuz?

Dünyadaki değişim hızı hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu değişime nasıl ayak uydurabileceğimiz konusundaysa kafalarımız oldukça karışık. Fütürist Raymond Kurzweil, değişimin korkutucu hızını “Gelecek 100 yıl içerisinde 20 bin yıllık ilerleme gerçekleşecek” sözleriyle açıkça ortaya koyuyor. Her dalga yeni bir trendi hayatımıza getiriyor.

Orgnisight Blog

Hatırlamak ve Hayal Etmek Arasındaki Güçlü Bağ

Yeni yıl yaklaşırken dileklere, beklentilere daha bir umutla bakıldığı tartışılmaz. Tüm yeni başlangıçlar için gözler 2019’da! Gelin bu sene bir değişiklik yapalım ve yeni yıla birkaç gün kala kurduğumuz hayalleri bu kez ertelemeyelim. Aslında bir hayali veya bir planı ertelemek, tamamen bir kenara bıraktığımız anlamına gelmiyor.

Orgnisight Blog

Herkesi Memnun Edebilir Misiniz?

İş dünyası sürekli bir değişim, dönüşüm içerisinde ve rekabetin koşulları gittikçe ağırlaşıyor. Bu durum şirketlerin yönetim stratejileri üzerindeki etkisini her geçen gün biraz daha artırıyor. Geleneksel yönetim yaklaşımları yerini çok daha global çözümlere bırakıyor. Rutin operasyonlar dışında değişim yönetiminin parçası olan konuların bir proje metodolojisiyle yönetilmesi gerekiyor.

Orgnisight Blog

Hibrit Çalışma Modeli

Pandemi odaklı çalışma devrimi birçok değişiklik getirdi. Bunlardan en önemlileri arasında, insanların nasıl, ne zaman ve nerede çalışmak istediklerine dair beklentilerindeki değişim geliyor.

Orgnisight Blog

İnovasyon Nedir

İnovasyon, şirketlerin ve departmanlarının sürdürülebilir gelişiminin arkasındaki en kritik güçlerden biridir. Bu gelişimin sürekliliğin sağlanması için, dönüşümün nereden başlayacağı ve nasıl sağlanacağı konusunda sistematik araçlardan destek alınması gerekir. İnovasyon, yeniliği ve onu gerçekleştirme sürecini ifade eder.

Orgnisight Blog

İnsan Kaynakları Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi, işe alım, eğitim, denetleme ve çalışanların refahını sağlamayı içeren bir süreçtir. Şirketlerin bu süreçle ilgili - bordrodan sosyal haklara kadar - çeşitli görevleri takip etmesi gerekiyor.

Orgnisight Blog

İş Analizi Nedir

İş analizi, bir işin doğası, sorumlulukları, gerekli beceri ve yeterlilikleri belirlemek için yapılan sistematik ve ayrıntılı bilgi toplama sürecidir.

Orgnisight Blog

İş Yaşam Dengesi

İş-yaşam dengesi, kişinin kişisel ve mesleki faaliyetler arasındaki öncelik düzeyi ve bunların uyumunu ifade ederek çalışanların iş ve iş dışındaki zaman yönetimlerini kapsar. Bu iki kavram arasında dengenin sağlanması, çalışanın hem kendinin hem de çevresindekilerin yaşam kalitesini arttırır.

Orgnisight Blog

İşe Alım

sadece kısa vadeli ihtiyaçları karşılamakla kalmaz, aynı zamanda şirketin uzun vadeli başarısını ve sürdürülebilirliğini de destekler.

Orgnisight Blog

Kısıtlar Dünyasında Organizasyonların Geleceği Holakrasi

Evet kısıtlar dünyasındayız, ekonomik kısıtlar var ve dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğiniz alıyor. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse çevik bir organizasyon olmayı gerektiriyor.

Orgnisight Blog

Krizlerden Yükselerek Çıkmak İçin Bir Strateji

Küreselleşme ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte sınırların ortadan kalkması; insanların, şirketlerin ve hükümetlerin birbirine daha yakın hale gelmesi, yani bir nevi bütünleşmesini sağladı. Bu da, her türlü etkileşimi daha belirgin ve bu etkileşimlerin boyutlarını daha yaygın hale getirdi.

Orgnisight Blog

Kurumsal Hafızanız Ne Kadar Güçlü?

Organizasyonel süreç varlıkları, kurumsal iş dünyasında olanların büyük bir kısmı, en çok da proje yönetimi profesyonellerinin çok aşina olduğu bir kavramdır. Bu kavram PMI metodolojisinde, organizasyona özgü olan ve bu organizasyon tarafından kullanılan planlar, süreçler, politikalar, prosedürler ve bilgi tabanları olarak tanımlanıyor.

Orgnisight Blog

Organizasyonel Tasarım

Günümüzde şirketler arası artan rekabet ortamı, proje ve operasyon başarısı için disiplinler arası uygun etkileşim ve takım çalışmasını bir zorunluluk haline getirmekte. Organizasyonun kritik değerleri insanlar ve süreçlerdir.

Orgnisight Blog

Pardon, siz hangi jenerasyondansınız?

Çalışanların memnuniyetini sağlamak için faydalanılacak kaynaklardan birisi, jenerasyon kategorileri. Jenerasyon kavramı geçmişte aile ilişkileri içerisinde kullanılırken; batılılaşma, modernleşme ve sanayileşme ile yakından ilişkili olan sosyal jenerasyon kavramı, ilk olarak 19. yüzyılda anlamını kazanıyor.

Orgnisight Blog

Siz Hangi Dünyaya Aitsiniz

Günümüzde üzerine çok düşünmeden, ağzımızdan kolaylıkla çıkabilen, ancak kulağımız duyduğunda garipsediğimiz bir sorunumuz var artık, “Robotlar işimi elimden alacak mı?” Önceki yazımda bu konuda bireysel olarak neler yapabileceğimizi değerlendirmiştim ancak bu konuya bir de şirketler ve iş dünyası açısından bakılması gerekiyor.

Orgnisight Blog

Stratejik İş Gücü Planlama

Şirketlerin artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği en güçlü araçlardan biri olan stratejik iş gücü planlaması, işgücü ve yetenek yönetimi arasındaki itici güç ve bağlantı noktasıdır.

Orgnisight Blog

İş Mülakatlarına Hazırlık, Staj ve İlk İş Günü

Yeni mezunlar genellikle gerçek dünya için hazırlıksız hissederler. İşverenlerin aradığı becerilerden yoksundurlar ve bir ofis ortamında kendilerini uygunsuz hissedebilirler. Neyse ki, ilk işinize başlamadan önce kendinizi hazırlamanın birçok yolu var. Başarı merdivenlerini kolaylıkla tırmanabilmeniz için oyunda öne geçme konusunda bazı ipuçlarını aşağıda bulabilirsiniz.

Orgnisight Blog

Yetenek Yönetimi Çalışan Deneyimine Evriliyor

Yıllar önce HBR’daki ilk yazım da çalışan bağlılığı ve müşteri memnuniyeti ilişkisi üzerineydi. Harvard Business Review’ın yaptığı bir araştırmada bağlılığı yüksek çalışanlara sahip bir şirketin, bağlılığı düşük çalışanlardan oluşan bir şirkete göre yüzde 22 daha kârlı olduğu tespit edilmişti.

Orgnisight Blog

Yönetim Tarzları Nasıl Dönüşüyor?

Yalın, piyasa talebiyle mükemmel dengeli, müşteriler için en az israfla optimum hızda değer yaratan bir disiplin olarak tanımlanıyor. Yani müşteriler (iç ve dış müşteri) açısından; mükemmel bir zamanlamayla, mükemmel bir fiyatla sunulan mükemmel bir değere sahip olmayı anlatıyor.

Orgnisight Blog

Zorbalar Bütçenizden Harcıyor

İşveren veya profesyonellerin şirketler için öncelikli hedefi her zaman verimlilik ve kârlılıktır. Bunun için bilinen ve bilinmeyen riskleri, açıkları da yönetebilmek gerekiyor. Bu kavramlar, kullanılan teknolojiler, iş çözümleri, tedarik zincirinin kurgulanması veya çalışanların performansı gibi birçok kalemden etkilenebiliyor.