Çalışan sayınız doğru mu?

"Yeni personel gerekli mi? Çalışan sayımız doğru mu?” sorularını, norm kadro analiziyle cevaplıyoruz.
OrgPlus yazılımımız sayesinde çeşitli analiz yöntemlerini aynı anda kullanarak iş gücü ihtiyaçlarınızı %100'e yakın doğrulukla tespit ediyoruz.

  • Orginsight Referanslar
  • Orginsight Referanslar
  • Orginsight Referanslar

Belirsizlik Döneminin Anahtarı Değişime Adaptasyon Yetkinliği

Belirsizlik Döneminin Anahtarı Değişime Adaptasyon Yetkinliği

2018 yılında yazdığım makalemde kriz yönetim stratejisinin nasıl planlaması gerektiğine dair bir yol haritası kurguladım. Tarihteki birçok önemli krizi ve bunların yarattığı güçlü değişimleri ele aldım. Elbette yazımdan bir sene sonra öngörülmeyen büyük bir salgının tüm dünyayı etkisi altına alıp hayatımızın her alanında büyük ve çok hızlı bir değişimin tetikleyicisi olacağını asla tahmin etmiyordum. Büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin değişim ilk anda tüm dengeleri alt üst ediyor. Covid-19 küresel salgın dönemi de iş dünyasını hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından oldukça derinden sarstı.

Bu süreç, hızla ve aslında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığımızı ve artık değişimin her şirket için, her birimiz için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Pandemi süreci ve halihazırda yaşananlar değişimin ve sürekli belirsizliğin hayatımızdaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Krizin kaynağının ne olduğu bir tarafa, krizler karşısında hızlı adaptasyon yetkinliğine sahip olmak ve bu yetkinliğimizi hem kişisel hem organizasyonel olarak geliştirmek oldukça önemli hale geldi.

PwC’nin James Martin Institute for Science and Civilisation ile dünyanın çeşitli yerlerinden 10 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları geleceğin iş dünyasının nasıl olacağı ile ilgili önemli içgörülere yer veriyor. PwC’nin 2018’de gerçekleştirdiği “Geleceğin iş gücü araştırması”ndaki en önemli sonuçlardan birisi değişime adaptasyon yetkinliğinin organizasyonlar, bireyler ve toplum için geleceğin anahtarı olarak görülmesiydi. Raporda beş yıl sonra sahip olunması gereken becerilerin dahi şimdiden tahmin edilmesinin imkansız olduğu, bu yüzden hem çalışanların hem organizasyonların adaptasyona hazır olmaları gerektiği anlatılıyor. Pandemi sürecinde yaşananlar bize bu araştırma sonucunun ne kadar doğru olduğunu bir kez daha göstermiş oldu. Artık çok klişe de gelse esnek, çevik ve dayanıklı olmak hepimiz için yeni dünyanın kuralı.

“İşte pandemi sonrası yeni normale geçerken kurumların adaptasyon göstermesi gereken dört insan yönetimi yetkinliği:”