Türkiye'nin Önde Gelen Şirketleri, Zorlu Projeler, Beklenenin Ötesinde Sonuçlar

Yönetim danışmanlığı ile sürdürülebilir karlılık hedefinize ulaşın. Hızla değişen iş dünyasında adapte olabilen uzmanlığımızla kurumsal gelişiminizi güçlendiriyor, stratejik hedeflerinizde sizi destekliyoruz

Öne Çıkan Referanslar
 • yonetim-danismanligi.jpg
 • yonetim-danismanligi.jpg
 • yonetim-danismanligi.jpg
 • yonetim-danismanligi.jpg

Yönetim Danışmanlığı

Yönetim Danışmanlığı

İş dünyasında her şey değişse de, kurumların sürdürülebilir karlılık hedefinin değişmesi tabii ki en önemli gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu dönemin en önemli farkı; kurumların, değişime hızla adapte olan uzmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması.

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimizle kurumunuzun sürekli gelişimine katkı sağlıyoruz. Ortak amacı herkesin görebildiği ve katkı sağladığı, katkısının fark edildiği, çalışanların daha fazla inisiyatif aldığı, hızlı ve etkin kararlar alabilen, güçlü iletişime ve yaratıcılığa alan açan, yetkinlikleri geliştiren ve performansı artıran, daha kurumsal bir yapıya sahip olabilirsiniz.

Yönetim Danışmanlığı Kapsamı

 • Kuruma özel vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi/güncellenmesi.
 • Kurumsal stratejik hedeflerin belirlenmesi.
 • Strateji, operasyon modeli ve organizasyonun mevcut durum analizlerinin yapılması.
 • Yönetişim yapısının kurgulanması (Yetki, onay ve sorumluluk matrisleri).
 • Görev tanımlarının oluşturulması.
 • Organizasyonun yeniden yapılandırılması.
 • Norm kadro analizi.
 • Stratejik iş gücü planlama.
 • Süreçlerin mevcut durumunun/olgunluğunun analiz edilmesi, gelişime açık noktaların tespit edilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
 • Süreçlerdeki gelişim alanları ve iyi uygulamaları da dikkate alarak süreçlerin yalınlaştırılarak yeniden tasarlanması.
 • Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak stratejik hedeflerle uyumlu anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi.
 • Otomasyon ve dijitalleşme fırsatlarıyla ilgili öneriler verilmesi.
 • Gelişim yol haritası ve projelerin önceliklendirilmesi.

Kurumsallaşma projelerine nasıl yaklaşıyoruz?

Dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğimiz alıyor. Pandemi dönemi de iş dünyasını organizasyonlar açısından oldukça derinden sarstı. Bu süreç, hızla ve aslında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığımızı ve artık değişimin her şirket için, her birimiz için kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse sürekli iyileşmeye açık bir kurum olmayı gerektiriyor.

Kurumunuza özel ihtiyaçları dikkate alarak, organizasyon, yetkinlikler, sistem ve süreçlerinizdeki gelişim fırsatlarını ortaya çıkarıyoruz, strateji, hedefler ve kültürel dinamiklerle uyumlu olarak iyileştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Yönetim Danışmanlığı Nasıl Ortaya Çıktı?

Yönetim danışmanları dünyada ilk olarak 1800'lerin sonlarında bir fabrikada üretim hızının ölçülmesi ve verimliliğin artırılması fikriyle ortaya çıktı ve bu fikir ilerleyen dönemlerde çok hızlı bir şekilde tüm dünyada yayıldı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde danışmanlık sektörü, 1930'larda Glass-Steagall Bankacılık Yasası'nın yürürlüğe girmesiyle büyümeye başladı. Kuruluşlar verimlilik, finans ve stratejiler konusunda tavsiyeler arıyorlardı. Danışmanlık firmaları bu konularda başarı gösterdikçe itibarları dünya çapında artmaya devam etti.

Nihayet, ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra ve 1950'ler boyunca yönetim danışmanlığı operasyonları küresel olarak büyümeye başladı. Danışmanlık firmaları, yönetim ve strateji konusunda tavsiyelerde bulunmak üzere analitik yöntemleri de kapsayan yeni ve disiplinli yaklaşımlar geliştirdiler. Bu konuların birkaçını saymak gerekirse, birçok kuruluş muhasebe, denetim, performans ve bilgi teknolojileri gibi bir dizi konuda danışmanlık desteğine ihtiyaç duyuyorlardı.

Yönetim Danışmanlığı Nedir?

Bugün geldiğimiz noktada ise Yönetim danışmanlığı kuruluşların iç süreçlerinin etkinliğini artırarak daha iyi sonuçlar almalarına yardımcı olan hizmetler bütünü olarak tanımlanabilir. Profesyonel yönetim danışmanları, kuruluşlara çeşitli konularda objektif ve bağımsız tavsiyeler verir ve içgörüler yaratırlar. Danışmanlık hizmetleri genellikle, yönetim sorunlarının tanımlanmasını ve analizini, çözümlerin geliştirilmesini ve önerilen çözümlerin uygulanmasını içerir.

"Know-how transferi şirketimizin en önemli değerlerinden birisidir. Danışmanlık verdiğimiz firma çalışanlarının işleri yürütebilecek kadar bilgili hale gelmelerini sağlamak önceliğimizdir. "

Kurumlar genelde mevcut durum analizi, iş sorunlarının çözülmesi veya büyüme ve genişleme, yeniden yapılanma, yenileme, çeşitlendirme, küçülme ve teknoloji edinme de dahil olmak üzere değişimi yönetmesine yardımcı olacak nesnel tavsiyeler vermeleri, yeni kurumsal girişimler veya projeler başlatmaları için danışmanlık şirketlerinden destek isterler.

Yönetim danışmanları, mevcut işleyişi analiz etmek, problemleri tanımlamak, yeni fırsatları öngörüp değerlendirilmelerini sağlayarak, kurumsal amaç ve hedeflere ulaşılmasına katkı sunan bağımsız profesyonellerdir.

Yönetim Danışmanlık Firmaları Ne İş Yapar?

 • Belirli bir plan dahilinde çalışılmasına öncülük eder. Hedeflerin netleştirilmesi ve bu hedeflere belirli bir zaman ve kaynak planıyla ulaşılmasını sağlar. Genellikle kendi çalışanlarıyla yola çıkan şirketleri başarısızlığa götüren kritik etken, hedef ve planların olmaması veya uyulamamasıdır. Danışman burada üst yönetim ve çalışanlar arasında köprü vazifesi görür.
 • Mevcut durum analizi ve değerlendirmesi yapar. Gözlem yapma, kritik paydaşlarla birebir görüşmeler, odak grup çalışmaları, anketler vb. gibi konuya uygun çeşitli araç ve yöntemler kullanarak içgörü sağlar.
 • Paydaş beklentilerinin yönetilmesini sağlar. Danışmanlık konusu yalnızca birkaç süreci ya da kurum genelini kapsıyor olsa da, paydaşların doğru belirlenmesi, hedef ve beklentilerin doğru anlaşılması ve yönetilmesi başarıya ulaşılmasında önemli bir etkendir.
 • Güven ortamının oluşmasını sağlar. Çalışmalardan etkilenen tüm paydaşların desteğinin alınması, motive edilmesi, değişimin içselleşmesi ve güven ortamını sağlayacak kişilerarası ilişki becerilerine sahiptir.
 • Benchmarking sağlar. Danışmanlar, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri ve sektörel kıyaslamalar konusunda derin bilgi kaynağıdır.
 • Bütünleşik yaklaşım yaratır. Şirketin ana stratejileriyle fonksiyonel ve bireysel hedeflerin uyumlu olmasını, değişikliklerin, çözüm ve teknolojilerin, entegre bir yaklaşımla yönetilmesinin altını çizer.
 • Yol haritası oluşturur. Mevcut durum analizi sonucu edinilen gözlem ve bulguları, benzer sektör ve alanlardaki deneyim ve araştırmalarıyla harmanlayarak geniş çerçevede öneriler ve gelişim yol haritası sunar. Ayrıca kurumun sürdürülebilir gelişimi için gereken know-how transferini de sağlar.

Yönetim Danışmanlığı Hizmeti Alırken Dikkat Edilecek Hususlar

 1. Bazı yönetim danışmanlığı şirketleri projeler esnasında müşteri çalışanlarını eğitmek ve know-how transfer etmek yerine, müşterinin bağımlı kalmasını sağlamaya çalışıyor. Normalde beklenen danışmanların uygulamalarla ilgili derin bilgi sağlaması ve katma değer yaratarak ekiplerin etkin bir şekilde işlerini yürütebildiklerine emin olduktan sonra projeyi sonlandırmalarıdır.
 2. Danışmanlar bazen şirkete uymayan popüler yaklaşımlarla pembe bir gelecek vaat edebiliyor. Bir sonraki adımda her şeyin çok daha güzel olacağını ileri sürerek daha büyük yatırımlar gerektiği konusunda sizi ikna etmeye çalışabilirler. Bu adımları ise, gerçek değer sağlayamadıkları durumlarda bir sonraki adımı atlamış olmanızın arkasına sığınmak için önerirler.
 3. En önemlisi proje satış görüşmelerinde çok kıdemli danışmanlar yer alırken, proje sırasında kariyerinin başındaki ekiplere projeyi teslim edebilirler. Kıdemsiz çalışanlar tabii ki projelerde yer alabilir, ancak yönetmek üzere değil destek vermek için ekibe dahil edilmelidir.

Yönetim Danışmanlığı Yaklaşımımız

Tüm bu sebepler göz önünde bulundurulduğunda Orginsight gibi butik firmalarla çalışmak şirketler için katma değeri yüksek sonuçlar doğurmaktadır. Liderlerimiz projelerde aktif olarak görev almaktadır. Projeler arka planda değil, müşteri ekipleriyle iş birliği içerisinde birlikte yürütülmektedir.

Ekiplerimiz en az 15 yıllık deneyime sahip kıdemli danışmanlardan oluşmaktadır. Derinlemesine iş bilgisi ve endüstri deneyimi ile danışmanlarımız, yüksek performans ve beklenenin ötesinde sonuçlar elde etmek için strateji, süreç ve teknolojiyi tanımlamak ve uygulamak için sizinle yan yana çalışacaktır.

Ayrıca know-how transferi şirketimizin en önemli değerlerinden birisidir. Danışmanlık verdiğimiz firma çalışanlarının işleri yürütebilecek kadar bilgili hale gelmelerini sağlamak önceliğimizdir. Ayrıca dijital çözümlerimiz tekrarlayan danışmanlık hizmetlerini önleyici nitelikte tasarlanmıştır.

Teknolojideki hızlı gelişmeler, gelişen iş modelleri ve artan müşteri beklentileri, oyunu sürekli olarak değiştirmekte ve tüm sektörlerdeki kuruluşlara daha çevik ve değişime hazır olmaları için baskı yapmaktadır.

Değişime adaptasyon yeteneği, verimli ve rekabetçi kalmak isteyen işletmeler için her zamankinden daha fazla önemlidir. Ancak dönüşüm zorluklarla dolu bir yolculuktur ve bir çok kuruluş geleceğe yönelik vizyonlarını belirlemekte ve oraya nasıl ulaşacaklarını net bir şekilde tanımlamakta zorlanıyor.

Yönetim Danışmanlığı: 2023 Trendleri

Yönetim danışmanlık firmaları, şirketlerin başarıya giden yolculuğunda önemli bir rol oynar. 2023 yılında yönetim danışmanlık firmalarının üzerinde odaklanabileceği konular şunlar olabilir:

 1. Dijital Dönüşüm ve İşletme Entegrasyonu: Yönetim danışmanlık firmaları, şirketlerin dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırmak ve farklı işletme alanları arasında entegrasyonu artırmak için rehberlik edebilir. İşletmeler, yeni teknolojileri benimseyerek verimliliği artırabilir ve rekabet avantajı elde edebilir.

 2. Sürdürülebilirlik ve ESG Stratejileri: Çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim (ESG) faktörleri iş dünyasında giderek daha fazla önem kazanmaktadır. Yönetim danışmanlık firmaları, şirketlere sürdürülebilirlik odaklı stratejiler geliştirmede ve ESG kriterlerini benimsemede yardımcı olabilir.

 3. Veri Analitiği ve Karar Destek Sistemleri: Veri analitiği, şirketlerin verilerinden değerli bilgiler çıkararak daha iyi kararlar almalarını sağlar. Yönetim danışmanlık firmaları, veri analitiği ve karar destek sistemlerinin kullanımı konusunda şirketlere danışmanlık yapabilir.

 4. Yeni İş Modelleri ve İnovasyon: Yeni iş modelleri ve girişimcilik, şirketlerin rekabet avantajı elde etmelerine yardımcı olabilir. Yönetim danışmanlık firmaları, girişimcilik ve inovasyon kültürünün teşvik edilmesine yönelik stratejiler sunabilir.

 5. Yenilikçi İK ve Çalışan Deneyimi: İnsan kaynakları alanında inovasyon, çalışanların bağlılığını ve performansını artırmada etkili olabilir. Yönetim danışmanlık firmaları, şirketlere çalışan deneyimini iyileştirmeye yönelik çözümler sunabilir.

 6. Kriz Yönetimi ve Risk Analizi: Şirketler, beklenmedik krizlere karşı hazırlıklı olmalı ve risk analizleri yapmalıdır. Yönetim danışmanlık firmaları, kriz yönetimi ve risk analizi süreçlerinin geliştirilmesine katkıda bulunabilir.

 7. Küresel Pazarlara Ulaşım ve Uyum: Yönetim danışmanlık firmaları, şirketlerin küresel pazarlarda rekabet edebilmek için uygun stratejiler geliştirmelerine ve kültürel farklılıklara uyum sağlamalarına yardımcı olabilir.

2023 yılında yönetim danışmanlık firmalarının, iş dünyasındaki değişen koşullara uyum sağlamak adına çeşitli trendleri uyguladıkları görülmektedir. Dijital dönüşüm, sürdürülebilirlik, veri analitiği, yeni iş modelleri ve inovasyon gibi alanlar şirketlerin rekabet avantajını artırmada kritik öneme sahiptir. Yönetim danışmanlık firmaları, bu trendlere uygun stratejiler ve çözümler sunarak şirketlerin başarıya giden yolculuğunda önemli bir rehberlik rolü üstlenebilirler.