Stratejik karar alma sürecinizi
iş analizi hizmetimizle güçlendirin.
 • defacto
 • ai
 • manesmann
 • sisecam

Danışmanlık Desteği Kurumlara Ne Sağlar?

Danışmanlık Desteği Kurumlara Ne Sağlar?

Pandemi süreciyle iş dünyasında her şey değişse de, kurumların varlığını sürdürme kaygısı ve sürdürülebilir karlılık hedefi tabii ki değişmesi mümkün olmayan bir olgu. Ancak bu dönemin en önemli farkı; kurumların, değişime hızla adapte olan çalışanlara ve uzmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması. Bu süreçte yönetim danışmanlığı desteğine ihtiyaç duyarsanız, hizmetlerimizi inceleyebilirsiniz.

Bugüne kadar hepimizin dilindeydi değişim, bu kez konuşmayı bırakıp yaşamaya ve adapte olmaya çalıştık hepimiz, her kişi ve kurum. Şimdi yavaş yavaş bir yandan bu süreci yaşamaya çalışırken, bir yandan da neler oldu diye geriye dönüp bakmaya başladık. Kişisel olarak kendimizi değerlendirmek de, kurum olarak organizasyonu değerlendirmek ve geliştirmek de bir parçası bu bakışın.

"Peki kurum dışından bir bakış açısından yararlanmak organizasyonumuza ne sağlar?"

 • Belirli bir plan dahilinde çalışılmasına öncülük eder. Hedeflerin netleştirilmesi ve bu hedeflere belirli bir zaman ve kaynak planıyla ulaşılmasını sağlar. Genellikle kendi çalışanlarıyla yola çıkan şirketleri başarısızlığa götüren kritik etken, hedef ve planların olmaması veya uyulamamasıdır. Danışman burada üst yönetim ve çalışanlar arasında köprü vazifesi görür.
 • Mevcut durum analizi ve değerlendirmesi yapar. Gözlem yapma, kritik paydaşlarla birebir görüşmeler, odak grup çalışmaları, anketler vb. gibi konuya uygun çeşitli araç ve yöntemler kullanarak içgörü sağlar.
 • Paydaş beklentilerinin yönetilmesini sağlar. Danışmanlık konusu yalnızca birkaç süreci ya da kurum genelini kapsıyor olsa da, paydaşların doğru belirlenmesi, hedef ve beklentilerin doğru anlaşılması ve yönetilmesi başarıya ulaşılmasında önemli bir etkendir.
 • Güven ortamının oluşmasını sağlar. Çalışmalardan etkilenen tüm paydaşların desteğinin alınması, motive edilmesi, değişimin içselleşmesi ve güven ortamını sağlayacak kişilerarası ilişki becerilerine sahiptir.
 • Benchmarking sağlar. Danışmanlar, dünyadaki en iyi uygulama örnekleri ve sektörel kıyaslamalar konusunda derin bilgi kaynağıdır.
 • Bütünleşik yaklaşım yaratır. Şirketin ana stratejileriyle fonksiyonel ve bireysel hedeflerin uyumlu olmasını, değişikliklerin, çözüm ve teknolojilerin, entegre bir yaklaşımla yönetilmesinin altını çizer.
 • Yol haritası oluşturur. Mevcut durum analizi sonucu edinilen gözlem ve bulguları, benzer sektör ve alanlardaki deneyim ve araştırmalarıyla harmanlayarak geniş çerçevede öneriler ve gelişim yol haritası sunar. Ayrıca kurumun sürdürülebilir gelişimi için gereken know-how transferini de sağlar.