Stratejik İş Gücü Planlama

Stratejik İş Gücü Planlama

Şirketlerin artan rekabet ortamında hedeflerine ulaşmak için kullanabileceği en güçlü araçlardan biri olan stratejik iş gücü planlaması, işgücü ve yetenek yönetimi arasındaki itici güç ve bağlantı noktasıdır. Şirketler her ne kadar planlama ihtiyacının farkında olsalar da, hala birçoğu önemli işlerin stratejik adımlarını etkin yönetmek için gerekli yeteneklere sahip değillerdir. Nitelikli çalışanlar, şirketin verimliliği için temel noktadır. İşe alım süreçlerinde doğru organize olamayan şirketler için başarı hedeflerinin kaçırılması da büyük bir endişe kaynağıdır.

Stratejik İş Gücü Planlama Nedir?

Kuruluşun hem mevcut hem de gelecekte oluşacak işe alım ihtiyaçlarını öngören süreç tasarımı ile oluşturulur. Tasarlanacak süreç işgücünün şirketin hedef ve amaçları ile uyumlaştırılması ile elde edilir, böylece şirketin iş hedeflerine ulaşmak için gereken kaynaklara sahip olunması sağlanır.

Stratejik İş Gücü Planlamasının Adımları

1. Şirket Misyon ve Vizyonunun Belirlenmesi: Şirketin hangi işi, ne amaçla yaptığının belirlenmesi ve gelecekte işletmenin ilerleme planlarını kavramak ihtiyaç duyulan çalışanların kalifikasyon derecelerini belirlemek için önemli bir kaynaktır. Misyon ve vizyonu çalışma prensibi olarak alan şirketlerde bir çalışma kültürü oluşur, bu kültür de bünyeye katılması planlanan yeni çalışanların aynı amaçları benimseyebilme potansiyelleri için önemli bir kavramdır.

2. Amaçların Belirlenmesi: Belirlenen zaman zarfında gerekli faaliyetler gerçekleştirilerek ulaşmak istenen sonuçlar, yani uzun dönemli öncelikler şirketin stratejik amaçlarıdır. Efektif bir iş gücü planı oluşturulması için kuruluşun amaç ve hedeflerin tespiti ile sağlanır. Stratejik amaçların doğru şekilde tespit edilmesiyle gereken insan sermayesi türünün doğru değerlendirilmesini sağlar.

3. İş Gücü İhtiyacının Belirlenmesi: Stratejik iş gücü planlamasında mevcut ve gelecek durumları yönetmek amacıyla şirketin çalışan gereksinimlerinin doğru şekilde karşılaştırılması için insan kaynakları arz ve taleplerinin bir dengede tutulması gerekir. İşgücü analizleri yapılarak gerekli ihtiyaçlar ve boşluklar belirlenir. Bu sayede sadece gereken çalışan sayısını bir sayıyla ifade etmek yerine insan kaynağı gereklilikleri bütünüyle incelenerek dengede tutulur. Talebin arzdan fazla olma durumu şirketin büyümekte olduğuna işaret eder. Arzın talepten fazla olma hali ise şirketin insan kaynağı anlamında verimli çalışamadığını ifade eder. Bu şekilde dengede olmayan durumlarda stratejik iş gücü planlamasıyla doğru insan kaynakları politikaları ortaya koyulur.

4. Aksiyon Planlaması ve Uygulanması: Amaç ve hedeflerin değerlendirilmesi, iş gücü analizinin yapılması, insan kaynakları arz ve talebinin belirlenmesinden sonraki adım arz ve talep dengesizliklerini bütünüyle inceleyerek bir aksiyon planı gerçekleştirmektir. Bu aksiyon planı insan kaynaklarının tüm işlevlerini kapsayan çok yönlü çalışmadır. Yetenekleri işe alma ve elde tutma, organizasyonu yeniden yapılandırma ve teknolojileri geliştirme stratejilerini içermelidir. Aksiyonlar uygulamaya geçirildikten sonra etkin ve zayıf yönlerin belirlenmesi için planın izlenmesi ve gerekli iyileştirmelerin yapılması gerekir.

"Yöneticinin çalışanı anladığını hissettirmesi kilit noktalardan biridir."

Doğru İş Gücü Planlamasının Faydaları

• Yönetim Tarzının Değiştirilmesi Yöneticinin çalışanı anladığını hissettirmesi kilit noktalardan biridir. Yönetici pozisyonunun iyi yönetilmesi ve çalışanlarla ilişkilerin iyi bir dengede ilerlemesi, istek ve beklentilerin değerlendirilip çalışanın fikirlerine önem verildiğinin hissettirilmesi çalışan bağlılığını sağlamak için önemli unsurlardır.
• İnsan kaynakları yönetimine toplu bir bakış açısı ile personel gereksinimleri ve risklerin belirlenmesi.
• Şirket hedef ve amaçları önceliklendirilerek gerçekçi ihtiyaçların belirlenmesi ve insan kaynakları maliyetlerinin efektif işe alım stratejisi ile doğru şekilde yönetilmesi.
• Doğru yetenek yönetimi ile şirketin stratejik planlarının yerine getirilmesi.
• İK ekibinin becerilerinin geliştirilmesi ve yeni durumlara adaptasyon için önceden planlar yapılmasına fayda sağlar.