"KURUMSAL GELİŞİM YOLUNDA BİRLİKTEYİZ"

İş dünyasında her şey değişse de, kurumların sürdürülebilir karlılık hedefinin değişmesi tabii ki en önemli gündem olmaya devam ediyor. Ancak bu dönemin en önemli farkı; kurumların, değişime hızla adapte olan uzmanlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyması.

Yönetim danışmanlığı hizmetlerimizle kurumunuzun sürekli gelişimine katkı sağlıyoruz. Ortak amacı herkesin görebildiği ve katkı sağladığı, katkısının fark edildiği, çalışanların daha fazla inisiyatif aldığı, hızlı ve etkin kararlar alabilen, güçlü iletişime ve yaratıcılığa alan açan, yetkinlikleri geliştiren ve performansı artıran, daha kurumsal bir yapıya sahip olabilirsiniz.

Müşterilerimize hangi konularda katkı sağlıyoruz?

 • Kuruma özel vizyon, misyon ve değerlerin belirlenmesi/güncellenmesi.
 • Kurumsal stratejik hedeflerin belirlenmesi.
 • Strateji, operasyon modeli ve organizasyonun mevcut durum analizlerinin yapılması.
 • Yönetişim yapısının kurgulanması (Yetki, onay ve sorumluluk matrisleri).
 • Görev tanımlarının oluşturulması.
 • Organizasyonun yeniden yapılandırılması.
 • Norm kadro analizi.
 • Stratejik iş gücü planlama.
 • Süreçlerin mevcut durumunun/olgunluğunun analiz edilmesi, gelişime açık noktaların tespit edilmesi ve iyileştirme önerilerinin sunulması.
 • Süreçlerdeki gelişim alanları ve iyi uygulamaları da dikkate alarak süreçlerin yalınlaştırılarak yeniden tasarlanması.
 • Sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak stratejik hedeflerle uyumlu anahtar performans göstergelerinin belirlenmesi.
 • Otomasyon ve dijitalleşme fırsatlarıyla ilgili öneriler verilmesi.
 • Gelişim yol haritası ve projelerin önceliklendirilmesi.

Kurumsallaşma projelerine nasıl yaklaşıyoruz?

  Dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğimiz alıyor. Pandemi dönemi de iş dünyasını organizasyonlar açısından oldukça derinden sarstı. Bu süreç, hızla ve aslında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığımızı ve artık değişimin her şirket için, her birimiz için kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse sürekli iyileşmeye açık bir kurum olmayı gerektiriyor.

  Kurumunuza özel ihtiyaçları dikkate alarak, organizasyon, yetkinlikler, sistem ve süreçlerinizdeki gelişim fırsatlarını ortaya çıkarıyoruz, strateji, hedefler ve kültürel dinamiklerle uyumlu olarak iyileştirilmesine katkı sağlıyoruz.

Hızla değişen dinamikler bu konuların gündeme alınmasının önemini ve aciliyetini daha da artırdı.

Detayları görüşmek için uygunluğunuza göre toplantı planlayabilir veya bize ulaşabilirsiniz.