Reorganizasyon
PROJE
REORG

Organizasyon yapılarını gözden geçirirken, öncelikle organizasyonel etkinliği çeşitli global metriklere göre analiz ediyoruz ve yapıyı yeniden tasarlarken global örneklerle benchmarking sağlıyoruz. Mevcut durumla ilgili bulgular sunmanın yanı sıra, organizasyonel gelişime hizmet edecek yol haritası ve hızlı kazanımlar, kısa, orta ve uzun vadeli proje önerilerini de paylaşıyoruz. 

Araştırmalar, şirket stratejilerinin uygulanmasının önündeki temel engellerin başında her sektörde organizasyon modelinin geldiğini gösteriyor. Kısıtlar dünyasındayız, ekonomik kısıtlar var ve dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğimiz alıyor. Büyük ya da küçük çaplı olması fark etmeksizin, değişim ilk anda tüm dengeleri alt üst ediyor. Covid-19 küresel salgın dönemi de iş dünyasını hem organizasyonlar hem de çalışanlar açısından oldukça derinden sarstı. Bu süreç, hızla ve aslında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığımızı ve artık değişimin her şirket için, her birimiz için kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Pandemi süreci ve halihazırda yaşananlar değişimin ve sürekli belirsizliğin hayatımızdaki yerini daha da sağlamlaştırdı. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse çevik bir organizasyon olmayı gerektiriyor. 

Maksimum çeviklik ve esnekliği sağlayan organizasyon modellerini, şirketinize özel ihtiyaçları dikkate alarak tasarlıyoruz. Açıkta kalmış risk teşkil eden veya farklı fonksiyonlar/kişiler tarafından tekrarlanan süreçleri ortaya çıkarıyoruz, rol ve sorumluluklardaki karmaşalara son veriyoruz.

Detaylı bilgi için toplantı planlayın