PROJE

EX

Harvard Business Review’ın yaptığı bir araştırmada bağlılığı yüksek çalışanlara sahip bir şirketin, bağlılığı düşük çalışanlardan oluşan bir şirkete göre yüzde 22 daha kârlı olduğu belirtiliyor. Çalışan bağlılığının artırılmasına yönelik yaptığımız çalışmalarda, öncelikle çalışanın sesini duyabileceğimiz araç ve yöntemleri uyguluyoruz, bu sayede mevcut durumun daha net görülmesini sağlıyoruz. Yalnızca çalışan memnuniyetini ölçme odaklı yapılan araştırmalar, çalışan bağlılığının artırılması ve deneyiminin iyileştirilmesine katkı sağlamak yerine, bir süre sonra konuyla ilgili bıkkınlık ve güvensizliğe neden oluyor. Projelerimizde, mevcut durumla ilgili raporlamaların yanı sıra, çalışan odağından bakıldığında hangi konularda iyileştirme fırsatları var ve ne gibi aksiyonlar planlanmalı, yeni yetenek kazanımı ve tutundurma için neler yapılmalı, özellikle çalışan odaklı süreçler için gelişim önerileri neler olabilir gibi, proje çıktıları sunuyoruz.

Alışkanlıklarımız değişti, yaşam şeklimiz değişti, iş yapış şeklimizde değişti ve değişmeye devam ediyor. Bu değişimde iş hayatına yakın geçmişte dahil olan Y ve Z kuşaklarının yanı sıra teknolojinin iş yapış şeklimizi değiştirmesindeki etkisi çok büyük. Müşteriyi yakından tanımak nasıl müşteri deneyimini iyileştirmenin en önemli parçası ise; çalışan deneyimi için de aynı şey geçerli. Çalışan deneyimi konusu yeni değil, ancak kitlesel deneyimden bireysel deneyimlere doğru bir evirilme sürecinde. Birçok araştırma da bu öngörüyü destekliyor. Accenture’ın yayınladığı “Employee experience reimagined” raporuna göre önde gelen şirketler için rekabet edebilmenin yeni yolu çalışan deneyiminden geçiyor. Çalışmaya katılan liderlerin yarısı, müşteri deneyimine benzer nitelikte kişiselleştirilmiş çalışan deneyimi tasarlamayı planlıyorlar. Hatta bu raporda ROI’nin iki bileşeni müşteri deneyimi ve çalışan deneyimi olarak tanımlanıyor. Çalışan deneyimini iyileştirmek, her konuda limitsiz seçenekler sunulması değil, çalışanların tam potansiyellerini açığa çıkarabilecekleri nitelikte kişiselleştirilmiş seçimlere sahip olmaları anlamına geliyor. Çalışanın fiziksel, kültürel ve teknolojik koşullarının iyileştirilmesine yönelik tüm çalışmalar, İK süreçlerinin çalışan odaklı olarak gözden geçirilerek uçtan uca iyileştirilmesi, çalışan bağlılığı ve deneyimini geliştirme projelerimizin kapsamını oluşturuyor.

Detaylı bilgi için toplantı planlayın