“GELECEĞİN ORGANİZASYONLARINI TASARLIYORUZ”

Kurumunuzun sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak organizasyon yapısını tasarlıyoruz.

Metodoloji ve araçlarımız sayesinde; daha hızlı karar alınan, ortak amacı herkesin görebildiği ve katkı sağladığı, katkısının fark edildiği, çalışanların daha fazla inisiyatif aldığı, güçlü iletişime ve yaratıcılığa alan açan, yetkinlikleri geliştiren ve performansı artıran, etkin bir organizasyon yapısına sahip olabilirsiniz.

Araştırmalar, şirket stratejilerinin uygulanmasının önündeki temel engellerin başında her sektörde organizasyon modelinin geldiğini gösteriyor.

Organizasyon yapısı stratejik hedeflerden beslenmeli ve operasyon modeline uyumlu olarak kurgulanmalıdır. Bu konularla birlikte, organizasyonel mimari projelerimizde kurum kültürü de dahil olmak üzere organizasyonel gelişime katkı sağlayacak tüm bileşenleri bütünsel bir yaklaşımla ve değişim yönetimi bakış açısıyla gözden geçiriyoruz.

Organizasyonel değişim projelerine nasıl yaklaşıyoruz?

Dünyada belirsizliğin had safhada olduğu yıkıcı bir değişim yaşanıyor. Gün geçtikçe, esnek olmayan stratejilerin ve planların yerini; değişime ne kadar hızlı cevap verebildiğimiz alıyor. Pandemi dönemi de iş dünyasını organizasyonlar açısından oldukça derinden sarstı. Bu süreç, hızla ve aslında sürekli devam eden krizler içerisinde yaşadığımızı ve artık değişimin her şirket için, her birimiz için kaçınılmaz olduğunu gösterdi. Değişimle ortaya çıkan riskleri yönetmek, değişimin getirdiği fırsatları değerlendirmekse çevik bir organizasyon olmayı gerektiriyor. Çeviklik ve esneklik sağlayan organizasyon modelini, kurumunuza özel ihtiyaçları dikkate alarak tasarlıyoruz. Açıkta kalmış risk teşkil eden veya farklı fonksiyonlar/kişiler tarafından tekrarlanan süreçleri ortaya çıkarıyoruz, rol ve sorumluluklardaki karmaşalara son veriyoruz.

Organizasyonel gelişime hizmet edecek çok sayıda çıktı sunuyoruz

Organizasyon yapınızı gözden geçirirken, öncelikle organizasyonel sağlığı/etkinliği çeşitli kritik metriklere göre analiz ediyoruz. Aynı zamanda sektörel iyi uygulamalar, yerel ve global örneklerle benchmarking sağlıyoruz ve maksimum çeviklik, esneklik sağlayan organizasyon modelini, şirketinizin kültür ve diğer dinamiklerini de dikkate alarak tasarlıyoruz.

Detaylı raporlama ve çıktılarımızdan bazıları;

 • Organizasyonel mevcut durumla ilgili tespitler ve öneriler.
 • Üst seviye operasyon modeli ile ilgili tespit ve öneriler.
 • Detaylı organizasyon yapı tasarımı.
 • Unvan yapısı, rol ve sorumluluk paylaşımları ile ilgili tespit ve öneriler.
 • Yönetişim yapısındaki değişiklikler için geçiş planı.
 • İK süreçleri ile ilgili tespit ve öneriler.
 • Organizasyonel gelişim yol haritası, proje önerileri.

Sürdürülebilir gelişimi sağlamak adına ekiplerinizin yetkinliklerini geliştirecek know-how transferi sağlıyoruz.

 • Organizasyonel konularda güncel trendler ve global araştırmalarla ilgili bilgiler.
 • Proje sonrasında da faydalanabilecekleri makaleler, dokümanlar vb.
 • Organizasyonel mevcut durum analizi ve yapı tasarımı uygulamaları.
 • Kritik organizasyonel etkinlik metrikleri hakkında bilgi.
 • Organizasyonel değişime bütünsel bakış açısı ile yaklaşma becerisi.
 • İş birimlerinin ihtiyaçlarını doğru anlama ve değerlendirme yetkinliği.
 • Değişim yönetimi yaklaşımı.
 • Değişimin insan kaynağı ve organizasyona olan etki analizleri yöntemleri.
 • Değişimden etkilenen paydaşları doğru analiz etme ve iletişim stratejilerini belirleme.

Hızla değişen dinamikler bu konuların gündeme alınmasının önemini ve aciliyetini daha da artırdı.

Detayları görüşmek için uygunluğunuza göre toplantı planlayabilir veya bize ulaşabilirsiniz.