"İŞ YERİNDE MUTSUZLUK ÖNLENEBİLİR"

Çalışanlarınızın Beklentileri Hakkında En Güçlü İçgörüleri Sağlayan Anketleri Tasarlıyoruz ve Çalışan Bağlılığını Artırıyoruz.

Güçlü anket içeriklerimiz sayesinde çalışanlarınızın bağlılığını ve memnuniyetini artıracak aksiyonları kolayca keşfedebilirsiniz.


Çalışan Bağlılığı ve Memnuniyeti | Çalışan Deneyimi Tasarımı

Kurucu ortağımız Eliz Esra Tiras'ın HBR Aralık sayısında yayınlanan “Neden iyi çalışanlarımızın hepsini kaybediyoruz?” başlıklı vaka çalışması ve uzman görüşünü okumanızı tavsiye ederiz.

Çalışan bağlılığı oranı dünya genelinde %15!

Global araştırmalar üst düzey yöneticilerin en önemli kaygıları arasında kritik yeteneklere erişim konusunun geldiğini gösteriyor. Çünkü yetenekleri çekmek ve elde tutmak günümüz koşullarında giderek zorlaşıyor. Çalışan bağlılığı konusundaki dünya genelinde en kapsamlı araştırmaları yapan Gallup raporuna göre çalışan bağlılığı oranı yüzde 15 civarında. Bağlılık oranını düşüren en önemli faktörler arasında; anlamlı/ilham veren vizyon ve misyon oluşturulmamış olması, üst seviye stratejinin bireysel hedeflerle ilişkilendirilememesi, yönetim ekibinin liderlik vasıflarının yetersiz olması ve zayıf iletişim sayılıyor.

Ortak bir amaç sunmak artık zorunluluk.

Ortak bir amaç yaratmak; çalışanın kendi bireysel değerleriyle bu amaca giden yolda kendini uyumlandırabilmesi, bir amaca hizmet etmesi ve anlam bulması, bağlığı sağlayan ve kuvvetlendiren en önemli etkenlerdendir. Kurumlar, çalışanlarına belli bir amaca katkı sağladıklarını hissettirmeli ve katkılarının fark edildiğini göstermeli, iletişimi güçlendirecek yöntemler belirlemeli ve çalışanlarının sesini duyabileceği platformları artırmalıdır.

İhtiyacınıza uygun, en iyi içgörüleri elde edebileceğiniz anketleri tasarlıyoruz.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini ölçtüğümüz anketlerle; çalışanın yaptığı iş, yöneticileri, ücret, eğitim gelişim fırsatları, çalışma koşulları, yan haklar vb. konulara ilişkin memnuniyet düzeyini ölçmeye ve işine, görevine olan tutkusunu, beklenenin ötesinde performans göstermeye olan hevesini, kuruma olan bağlılığını araştırmaya yönelik soruların olduğu, kurumun ihtiyaçlarına özel konuları da dikkate alan sorular tasarlıyoruz.

Çalışan bağlılığı ve memnuniyetini geliştirecek yol haritasını ve aksiyonları belirliyoruz.

Ancak sadece ölçmek tek başına yeterli bir araç değil. Bu nedenle, projelerimizde elde ettiğimiz veri ve içgörülere dayanarak çalışan memnuniyeti ve bağlılığını geliştirmek için kuruma özel gelişim yol haritası hazırlıyoruz. Böylece çalışanların memnuniyet ve bağlılıklarını artıracak aksiyonların geliştirilmesi ve uygulamaya alınmasında müşterilerimize destek oluyoruz.

Yaklaşım ve uygulamalarımızla ilgili detaylı bilgi ve sorularınız için lütfen bize ulaşın.

Kurucu ve yönetici ortağımız Eliz Esra Tiras'ın HBR Aralık sayısında yayınlanan Sambian Partners vaka çalışmasını “Neden iyi çalışanlarımızın hepsini kaybediyoruz?” ve uzman görüşünü aşağıdaki linkten okumanızı tavsiye ederiz.

Vaka Çalışması:
Neden İyi Çalışanlarımızın Hepsini Kaybediyoruz?

Harvard Business Review Aralık 2020 Sayısı

Kurucu ve yönetici ortağımız Eliz Esra Tiras'ın HBR Aralık sayısındaki uzman yorumunu mutlaka okumanızı tavsiye ederiz. Konuyla ilgili tüm ihtiyaçlarınız için bize ulaşabilirsiniz.

Harvard Business Review'da oku